Trägolv

Seamless background texture of old white painted wooden lining b

I vår tid har trägolv fått en ökad popularitet och betydelse. I hus som är byggda fram till mitten av 1950-talet är det vanligt med trägolv, även i flerfamiljsfastigheter. I fristående hus och fritidshus förekommer de bland de hus som byggdes fram till slutet av 1960-talet.

 

Täckta trägolv
Kring mitten av 1900-talet kom trägolven att bli täckta med korkmattor, linoleum eller plastmattor. Idag, då det åter är populärt med trägolv, är det många som lyfter på plastmattorna för att se om det går att ta bort det för att lyfta fram trägolven. Något som låter sig göras för det fall plastmattan inte är limmad på trägolvet.

 

Bevara de gamla trägolven
För den som vill bevara atmosfären i ett hus är det mer eller mindre nött och tvunget att ta hand om trägolven i huset. Skurgolv är obehandlade brädgolv som skurats med kallvatten och såpa.

Wood background XXXL

 

Åldersbestäm dina trägolv
Ett relativt enkelt sätt att åldersbestämma trägolv är att titta närmare på själva brädorna. Riktigt gamla golvbrädor är gjorda av kraftiga träd. De kan vara 30-40 cm breda och i regel ganska tjocka. Runt 1800-talets mitt, började man använda maskinsågat virke. Det maskinsågade virket blev mer standardiserat, vilket innebar att golvbrädorna blev smalare, mer jämna breddmässigt och tunnare. I slutet av 1800-talet introducerades en ny golvvariant de heltäckande mattorna. De här mattorna lades på ett så kallat underlagsgolv av trä. Det här trägolvet var aldrig tänkt att synas varför brädorna i regel är ännu smalare än de maskintillsågade som kom ut på marknaden runt 1800-talets mitt. Så genom att titta närmare på brädornas bredd och hur noggrant golvet är lagt kan man åldersbestämma ett trägolv, åtminstone får man en indikation på vilken tid det stammar från. Genom att observera i vilken riktning plankorna är placerade ser man också de bärande bjälkarnas riktning vilka bestämmer plankornas riktning.

 

Dagens trend
En trend, är att trägolven målas i vitt eller i något mönster i andra färger.